skip to Main Content

Privacyverklaring

Versie van 17 mei 2018.

Je bezoekt de website www.klantenvindenenbinden.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je een aanvraag voor een contactmoment met Mireille. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Als onderneming zijn we verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens.

Wat doen we met je gegevens, met welk doel, en hoe worden ze bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Deze waarden liggen zo dicht bij wat Klanten vinden & binden – onder meer – wil uitstralen naar haar klanten (duidelijk, verbindend en helder), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar plezierig was.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Uiteraard. Als je je gegevens bij ons achter laat, dragen we er zorg voor dat ze voor het specifieke doel (coaching, trainingen of andere begeleiding) worden gebruikt. Wanneer je een intake aanvraagt via de button dan gebruiken we je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat de mailbox niet.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of –systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens van de website.

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om deze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

 Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Bezoek- en klikgedrag op deze website wordt geanalyseerd en deze informatie wordt door Google opgeslagen in servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de website van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd, het ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van je gegevens nemen we serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande coachees en klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke onderneming is Klanten vinden & binden wettelijk verplicht haar administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en we maken het in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via: info@klantenbindenenbinden.nl

Klanten vinden & binden is een product van:

Cont®act
KvK 17191192
Mireille Wagener
06-33935714

Dank voor het lezen. Hartelijke groet!

Mireille Wagener

Back To Top