skip to Main Content

Klanten vinden & binden heeft van Buurkracht de opdracht gekregen buurtprocesbegeleiding naar een volgende fase brengen als het gaat om resultaatgerichtheid en slagkracht in hun werk. Dit hebben ze ingevuld door op een praktische, toepasbare en vooral pragmatische manier onze teams op weekbasis door een aantal fasen van de zogenaamde salespiramide heen te leiden. Huiswerk, een persoonlijk acquisitieplan, concrete opdrachten en vooral veel samen ‘doen’ en zelfs meedoen zijn kenmerkende elementen in hun aanpak. Geen genoegen nemen met half werk maar door herhaling, oefening en consistent laten terugkomen van belangrijke elementen met als doel een echte verandering en verankering van gedrag en vaardigheden. Wat ik waardeer was hun directe, prettige stijl van communiceren. Niet te moeilijk, gewoon toewerken naar een resultaat en daar niet te moeilijk of krampachtig over doen. Dan blijkt het ineens makkelijker dan gedacht. In mijn team zie ik een echte verandering richting doelgerichtheid, reflectie op de keuzes en prioriteiten die eerder niet echt minder scherp was. Het aanleren van een aantal technieken en methoden zoals de SPIN-techniek heeft daar ook aan bijgedragen.

Maarten Bakker
Back To Top